Euregionale dienstverlening

GOBBS is gespecialiseerd in ondernemen in de Euregio!

Advinez ondersteunt buitenlandse bedrijven die zaken doen in Nederland en grensarbeiders die in Duitsland wonen en in Nederland werken.

Startende ondernemers

We helpen bij het starten van een onderneming met verschillende werkzaamheden en adviezen, zoals:

 • Opstellen ondernemingsplan
 • Beoordeling ondernemingsplan
 • Opzetten financiële administratie
 • Bespreken van belangrijke faciliteiten die gelden voor een ondernemer
 • Advisering
 • Wij bieden u een gratis en verblijvend adviesgesprek. Neemt u met ons contact op voor meer informatie.

Fiscale dienstverlening

Omzetbelasting (BTW) 

 • Samenstellen van de BTW-aangiftes voor ondernemers en ZZP-ers
 • Terugvragen van in een ander EU-land (bv. Duitsland) betaalde BTW
 • Fiscaal advies

Inkomstenbelasting

Samenstellen van IB aangiftes voor:

 • ondernemers
 • ZZP-ers
 • particulieren
 • Fiscaal advies

Samenstellen van de aangiftes voor de vennootschapsbelasting

Successiebelastingen (nieuwe regeling per 1-1-2010)

Loon- / salarisadministratie

Wij verzorgen de gehele procedure van de loon- en salarisadministratie.

Volgens afspraak kunnen volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Opstellen van loonstrookjes voor uw personeel

Boeken van de financiële gegevens in de administratie

Calculatie van te betalen loonheffing bestaande uit:

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • Premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en WAO/WIA)
 • Loonbelasting premie Volksverzekeringen
 • Bruto-netto-berekening

Correspondentie met belastingdienst bij problemen en tegenvallers

Correspondentie met UWV

Adviseren op het gebied van loonheffingen (bv. mogelijkheden van beloningen en consequenties voor loonbelasting)

Financiële administratie

Wij voeren uw financiële administratie volgens de wetgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Verder kunnen wij uw financiële administratie opzetten of daarbij adviseren om deze zo effectief mogelijk te laten verlopen. De volgende diensten bieden wij aan:

 • Opzetten financiële administratie
 • Voeren financiële administratie
 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer

Wij verzorgen tevens onder meer de volgende accountancy diensten:

Verstrekken van rapportages en analyses

Balans en Winst- & verliesrekening
Wij stellen een tussentijdse balans voor u samen. Deze kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor de evaluatie van bepaalde activiteiten en beslissingen, als hulpmiddel tot het bijsturen van de onderneming, processen of personeel en zeker voor als basis voor de toekomstige beslissingen en keuzes.

Kolommenbalans

Een andere vorm van tussenrapportages is de kolommenbalans. Ook deze kunt u gebruiken voor de bovengenoemde doelen. Het enige verschil tussen balans en winst – en – verliesrekening en kolommenbalans is de vormgeving.

Beoordelen liquiditeit en opstellen liquiditeitsbegroting

Waarom is een liquiditeitsbegroting nodig?

In de liquiditeitsplanning worden de ontvangsten tegenover de uitgaven gezet en geanalyseerd hoe de onderneming financieel er voor staat.
Het doel van de liquiditeitsbegroting is om ervoor te zorgen dat de onderneming effectief en efficiënt omgaat met de aanwezige liquide middelen en zo nodig tijdig maatregelen kan nemen wanneer liquiditeitskrapte dreigt.
Onder meer kan de optimalisatie worden bereikt in de rentebaten en rentelasten wat positief effect kan hebben op het resultaat van de onderneming.

Opstellen van de exploitatiebegroting
Een exploitatiebegroting wordt opgesteld om de winstgevendheid van de onderneming of enkele activiteiten te berekenen. Deze geeft inzicht in baten en lasten die bij het drijven van de onderneming of de activiteiten ontstaan.
De exploitatiebegroting wordt als input gezien in de liquiditeitsbegroting.

Samenstellen van de jaarrekening

Een juist opgestelde jaarrekening is essentieel voor elke ondernemer. De jaarrekening is niet voor alle ondernemingen verplicht.

Vijf redenen om een jaarrekening op te stellen:

 • De jaarrekening is het gezicht van de onderneming en verstrekt financiële informatie aan belanghebbenden.
 • Gebaseerd op de resultaten uit de jaarrekening, neemt u beslissingen om de onderneming, de processen of het personeel bij te sturen om de gestelde doelstellingen en strategie te bereiken en om problemen op te lossen.
 • U kunt evalueren in hoeverre de onderneming succesvol was in een bepaald boekjaar.
 • Met name banken eisen bij aanvraag van de financiering een door een specialist opgestelde en/of goedgekeurde jaarrekening.
 • In bepaalde situaties is het verplicht om de jaarrekening openbaar te maken (bvb: deponeren bij KvK).
  Wij stellen ook uw jaarrekening op als uw bedrijfsadministratie niet door ons verzorgd wordt. Wij adviseren met betrekking tot de aanlevering van de gegevens zodat wij effectief kunnen werken en u daarmee “samenstelkosten” kunt beperken. Tijdens samenstelwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de geldige wettelijke regels en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Bespreken van de resultaten van de jaarrekening

Wij laten u niet aan het lot over met de cijfers. Wij analyseren uw jaarcijfers en lichten de resultaten in een persoonlijk gesprek toe. Zo nodig geven wij ook advies tot verbetering van de positie van de onderneming en beantwoorden uw vragen over de jaarrekening.