Europejski handel międzynarodowy oferuje szansę rozwoju Firmy i zwiększenie zysków dzięki nieograniczonej terytorialnie sprzedaży on-line. Sprzedaż ponad europejskimi granicami wiąże się z koniecznoscią zwrócenia uwagi na obowiązujace limity dostaw do klientów indywidualnych w kraju docelowym czyli tzw. LIEFERSCHWELLE. Istnieją sprecyzowane granice wartości netto dostaw, powyżej których Firma zobowiązana jest rozliczyć podatek w kraju dostaw docelowych.

Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców sprzedających towary do klienta indywidualnego poprzez platformy AMAZON, EBAY, ALLEGRO oraz sklepy internetowe.

Jeżeli roczna wartość dostaw do danego państwa przekroczy określone przez nie limity, opodatkowanie nastąpi w państwie odbioru przesyłki, gdzie przedsiębiorca musi zarejestrować się dla celów podatku VAT w danym państwie członkowskim i rozliczyć podatek zgodnie z zasadami w nim obowiązującymi. Każde państwo członkowskie ustala własny limit sprzedaży wysyłkowej - w przypadku Niemiec jest to kwota 100 000 euro. W przypadku przekroczenia limitu miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. Podatnicy, którzy przekroczyli limit sprzedaży wysyłkowej do danego kraju, nie mają żadnej możliwości wyboru miejsca opodatkowania. Muszą płacić podatek w kraju dokonania dostawy (przeznaczenia towarów).

 

W Państwa imieniu zatroszczymy sie o:

 • Proces rejestracji podatnika VAT w kraju przeznaczenia dostaw.
 • Prowadzenie korespondencji z zagranicznymi Urzędami Skarbowymi.
 • Wspólne przygotowywanie ważnych dokumentów oraz deklaracji w celu poprawnego rozliczenia podatkowego.
 • Doradztwo i opiekę ze strony profesjonalnych doradców podatkowych.
 • Kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie rozliczania podatku w kraju docelowym.
 • Opracowanie i składanie elektronicznych formularzy i wniosków.
 • Rozliczenie podatkowe przekroczonych wartości sprzedaży.
 • Obsługę również w języku polskim.

 

Wiemy jak trudne bywa rozpoczęcie działalności w innym kraju oraz ile trudności organizacyjnych musi przedsiębiorca na poczatku pokonać.

Mając na uwadze Państwa czas i komfort służymy naszą wiedzą i doświadczeniem:

 • Wspieramy przygotowanie zaplecza do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Doradzamy wybór lokalizacji i organizujemy powierzchnie biurowe.
 • Sporządzamy umowy oraz niezbędną dokumentację w języku polskim i niemieckim.
 • Współpracujemy z urzędami, sądami, bankami oraz innymi instytucjami.
 • Rekrutujemy kadrę pracowniczą.
 • Pomagamy w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami polskimi i zagranicznymi.
 • Pomagamy zakładać i prowadzić jednoosobowe firmy oraz spółki w Niemczech.
 • Wspieramy w zakresie otwierania rachunków bankowych w Europie np. Anglii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech.

 

Doradztwo finansowe i majątkowe 

Nasi Klienci są na bieżąco informowani o aktualnej sytuacji finansowej firmy, a także o kierunku, w którym podąża. Wiedza o kondycji przedsiębiorstwa jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa w obecnych warunkach budżetowych, gospodarczych i prawnych .

Nasze usługi obejmują:

 • Aktywa i przegląd płynności: stan aktywów i płynności w bilansie i rachunku zysków i strat,
 • Aktywa i płynność: związane z zestawieniem zmiam w aktywach w netto oraz środkach pieniężnych,
 • Zarządzanie ryzykiem: kontrolowanie i zabezpieczanie ryzyka
 • Planowanie sukcesji.

 

 

Doradztwo dla podmitów gospodarczych

Zakres usług w początkowej fazie działalności przedsiębiorstwa:

 • Badanie pomysłu na biznes,

 • Udział w przygotowaniu biznes planu,

 • Zaplanowanie potrzeb kapitałowych,

 • Pomoc w realizacji.

Instrumenty, którymi wspieramy naszych Klientów w działalności gospodarczej:

 • Analiza obecnej sytuacji,

 • Cel i określenie strategii przez opracowanie wizji /misji,

 • Planowanie strategiczne (prognozowanie, rozwój scenariusza, ocena rozwiązań alternatywnych),

 • Planowanie operacyjne (planowanie konkretnych działań dotyczących szczegółowych planów),

 • Pomoc w realizacji działań,

 • Monitoring (TARGET-porównanie).


 Ponadto:

Niemiecki NIP - sprzedaż wysyłkowa

 •  Oferujemy pomoc polskim przedsiębiorstwom sprzedającym wysyłkowo, uzyskanie niemieckiego numeru NIP ( Ust.-ID Nummer).

 •  Udzielamy wsparcia w zakresie złożenia wniosku o uzyskanie numeru Ust-. ID w niemieckim Urzędzie Skarbowym.

 •  Dokonujemy wszystkich niezbędnych formalności, tłumaczenia dokumentów firmowych, jak rownież prowadzenia z urzędami kompleksowej korespondencji w języku niemieckim.

 •  Zapewniamy konsultacje oraz doradztwo w zakresie niemieckiego prawa podatkowego.

 •  Reprezentujemy przedsiębiorcę przed niemieckimi organami finansowymi.


Zwrot podatku VAT 

 • Oferujemy polskim przedsiębiorcom pomoc przy uzyskaniu zwrotu podatku VAT w Niemczech (tzw. Mehrwertsteuer) oraz podatku VAT zapłaconego w innych krajach Unii Europejskiej.

 • Nadzorujemy poprawność składanych dokumentów.

 • Opracowujemy i składamy elektroniczne formularze i wnioski.

 • Monitorujemy korespondencję z niemieckim Urzędem Skarbowym do momentu zakończenia postępowania.


Zakładanie działalności gospodarczej lub oddziału firmy w Niemczech

 • Pomagamy przy założeniu przedsiębiorstwa lub oddziału w Niemczech ( tzw. Gewerbe).
 • Doradzamy w zakresie wyboru rodzaju i formy prawnej działalności gospodarczej - w oparciu o specyfikę branży i indywidualne warunki.
 • Aktywnie uczestniczymy w procedurach rejestracyjnych spółek GmbH jak też oddziałów polskich spółek w Niemczech.
 • Wspieramy w każdej fazie procesu rejestracji firmy.
 • Przeprowadzamy całą procedurę uzyskania niemieckiego numeru Ust.-ID niezbędnego przy zakładaniu spółki ( GmbH) lub oddziału na terenie Niemiec.
 • Przygotowujemy kompleksowo dokumentację w języku niemieckim do przedłożenia niemieckim urzędom.
 • Pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu z niemieckimi: urzędami, notariuszem, sądem i Urzędem Skarbowym.
 • Przygotowujemy czynności notarialne w Niemczech włącznie z tłumaczem.
 • Zapewniamy płynną komunikację w języku polskim jak rownież rzetelne tłumaczenie dokumentów w języku niemieckim.
 • Informujemy o wytycznych niemieckich przepisów oraz wyjaśniamy zawiłości niemieckiego prawa gospodarczego.
 • Doradzamy w kwestiach finansowania, otwarcia niemieckiego rachunku bankowego, pozyskiwania dotacji, wyboru lokalizacji etc.
 • Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania umów handlowych według prawa niemieckiego oraz niemieckich umów o pracę.

Wsparcie polskich przedsiębiorców w Niemczech

 • Obsługujemy prowadzoną działalność gospodarczą w Niemczech.
 • Prowadzimy wszechstronną i kompleksową obsługę księgowo-kadrowo-podatkową państwa firmy oraz pracowników.
 • Opracowujemy dokumenty zarówno w języku polskim jak rownież niemieckim.
 • Przygotowujemy umowy i sporządzamy dokumenty finansowe.
 • Prowadzimy ksiegowość finansową i podatkową.
 • Współpracujemy z niemieckimi urzędami.

 

Wsparcie polskich osób fizycznych w Niemczech

 • Przygotowujemy i rozliczamy deklaracje rocznych zeznań podatkowych.
 • Współpracujemy z niemieckimi urzędami.
 • Zapewniamy obsługę w języku polskim i niemieckim.
 • Doradzamy optymalne rozwiązania z zakresu ulg i rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne w procesie obsługi świadczenia rodzinnego (tzw. Kindergeld).

 

Świadczenia pieniężne z tytułu niewypłaconych płac w przypadku upadłości pracodawcy (Insolvenzgeld)

 • Aktywnie uczestniczymy w procesie uzyskania świadczenia.
 • Przygotowujemy niezbędne formularze oraz wypełniamy wnioski.
 • Zapewniamy obsługę prawną.
 • Reprezentujemy Klienta przed urzędami i sądami.
 • Tłumaczymy dokumenty oraz współpracujemy z niemieckim Urzędem Pracy (Agentur für Arbeit).

 

Świadczenia rodzinne i socjalne

 • Przygotowujemy formularze i wypełniamy wnioski.
 • Przeprowadzamy procedurę uzyskania niemieckich świadczeń rodzinnych i socjalnych.
 • Monitorujemy proces realizacji pozyskiwania świadczeń (np. Kindergeld).
 • Nadzorujemy poprawność składanych dokumentów.
 • Przeprowadzamy korespondencję z urzędami niemieckimi.
 • Zapewniamy doradztwo i konsultacje.
 • Opracowujemy dokumentację w języku polskim i niemieckim.
 • Wspieramy aktywnie w każdej fazie procesu pozyskiwania świadczeń.
 • Wypełniamy zapytania i wnioski.