Doradztwo dla podmitów gospodarczych

Zakres usług w początkowej fazie działalności przedsiębiorstwa:

  • Badanie pomysłu na biznes,

  • Udział w przygotowaniu biznes planu,

  • Zaplanowanie potrzeb kapitałowych,

  • Pomoc w realizacji.

Instrumenty, którymi wspieramy naszych Klientów w działalności gospodarczej:

  • Analiza obecnej sytuacji,

  • Cel i określenie strategii przez opracowanie wizji /misji,

  • Planowanie strategiczne (prognozowanie, rozwój scenariusza, ocena rozwiązań alternatywnych),

  • Planowanie operacyjne (planowanie konkretnych działań dotyczących szczegółowych planów),

  • Pomoc w realizacji działań,

  • Monitoring (TARGET-porównanie).

Spis treści