Wsparcie polskich osób fizycznych w Niemczech

 • Przygotowujemy i rozliczamy deklaracje rocznych zeznań podatkowych.
 • Współpracujemy z niemieckimi urzędami.
 • Zapewniamy obsługę w języku polskim i niemieckim.
 • Doradzamy optymalne rozwiązania z zakresu ulg i rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne w procesie obsługi świadczenia rodzinnego (tzw. Kindergeld).

 

Świadczenia pieniężne z tytułu niewypłaconych płac w przypadku upadłości pracodawcy (Insolvenzgeld)

 • Aktywnie uczestniczymy w procesie uzyskania świadczenia.
 • Przygotowujemy niezbędne formularze oraz wypełniamy wnioski.
 • Zapewniamy obsługę prawną.
 • Reprezentujemy Klienta przed urzędami i sądami.
 • Tłumaczymy dokumenty oraz współpracujemy z niemieckim Urzędem Pracy (Agentur für Arbeit).

 

Świadczenia rodzinne i socjalne

 • Przygotowujemy formularze i wypełniamy wnioski.
 • Przeprowadzamy procedurę uzyskania niemieckich świadczeń rodzinnych i socjalnych.
 • Monitorujemy proces realizacji pozyskiwania świadczeń (np. Kindergeld).
 • Nadzorujemy poprawność składanych dokumentów.
 • Przeprowadzamy korespondencję z urzędami niemieckimi.
 • Zapewniamy doradztwo i konsultacje.
 • Opracowujemy dokumentację w języku polskim i niemieckim.
 • Wspieramy aktywnie w każdej fazie procesu pozyskiwania świadczeń.
 • Wypełniamy zapytania i wnioski.