GOBBS-Oddziały tutaj:

 

Niemcy  
Berlin  
Braunschweig  
Pfinztal  

 

   
Austria  
Korneuburg  
   

  

   
Czechy  
Praha (Prag)  
   

 

 
Polska
 
Gdansk (Danzig)  
Szczecin (Stettin)  
   

 

   
Rumunia  
Bukarest (Bukareszt)  
   

 

   
Słowacja  
Bratislawa  
   

 

   
Słowenia  
Ljubljana  
Kranj  

  

   
Węgry  
Budapest  
Miskolc