Rozliczanie wynagrodzeń pracowników

Złożoność przepisów dotyczących podatku od wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych wymaga obszernej wiedzy, niezbędnej w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników.

Sporządzimy dla Państwa listę płac pracowników oraz zadbamy o korespondencję z urzędami.

W ramach rozliczania wynagrodzeń oferujemy następujący zakres usług:

  • naliczenie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac,
  • przekazywanie do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich,
  • sporządzanie i składanie podań, wypełnianie formularzy,
  • reprezentowanie firmy w trakcie kontroli urzędu skarbowego i ZUS,
  • przygotowanie danych w przypadku kontroli skarbowej.