Sporządzanie sprawozdania finansowego

Sporządzimy dla Państwa roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przygotujemy odpowiednie deklaracje podatkowe i przekażemy do odpowiedniego urzędu.