Postaráme sa o celú vašu mzdovú agendu a pomôžeme vám pri medzinárodnom presune pracovných síl

Pre zahraničného podnikateľa je náročné zorientovať sa na cudzojazyčnom trhu. My vám s tým radi pomôžeme. So záujmom sledujeme úpravy v pracovnoprávnej legislatíve a vieme tak promptne reagovať na právne zmeny, ktoré sa vás môžu týkať.

Rozlišovať medzi vyslaním, dočasným pridelením a pracovnou cestou dokáže len skúsený odborník z danej oblasti. S ich správnou aplikáciou vám radi pomôžeme, čím sa vyhnete možným negatívnym dôsledkom.

Počas našej existencie sme získali bohaté skúsenosti so zastupovaním našich klientov pri kontrolách z inšpektorátov práce, inštitúcií sociálneho zabezpečenia a daňových úradov.

Súvisiace služby

  • Zabezpečovanie A1 formulárov
  • Zaobstaranie licencie na prenájom pracovných síl
  • Zastupovanie na úradoch (Sociálna poisťovňa, Národný inšpektorát práce)
  • Príprava pracovných zmlúv a iných dokumentov

Prečo vybrať nás

Anonymita

Pri spracovaní miezd vašich zamestnancov nemusíte mať žiadne obavy, nepovolaná osoba sa k diskrétnym informáciám nedostane.

Skúsenosti v medzinárodnej oblasti

Vďaka našim niekoľkoročným skúsenostiam prevereným viacerými kontrolami štátnych orgánov vám dokážeme spoľahlivo poradiť pri medzinárodnom presune pracovných síl.

Komplexnosť

Staráme sa vám nielen o spracovanie miezd, ale sme vám nápomocní aj pri príprave rôznych dokumentov z oblasti pracovného práva. V spolupráci s naším právnikom vám vieme poradiť aj pri riešení pracovnoprávnych otázok.

Ak chcete zistiť, či sme vhodný partner pre vás, čítajte ďalej.

Podnikáte v oblasti stavebníctva, medzinárodnej kamiónovej dopravy, či v automobilovom priemysle a zamestnávate väčší počet zamestnancov. Vaši zamestnanci sú vysielaní alebo prideľovaní na výkon práce nielen v rámci Európskej únie, ale aj v tretích krajinách.

Na tento účel potrebujete v prvom rade zabezpečiť vystavenie prenosných formulárov A1, prípadne aj licenciu na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania na Slovensku alebo v zahraničí a posúdiť akej legislatíve podliehajú sprostredkovávaní zamestnanci z hľadiska platenia daní a odvodov.

V pravidelných mesačných lehotách potrebujete spracovávať mzdy v súlade so slovenskou a medzinárodnou legislatívou a zodpovedať rôzne otázky z oblasti pracovného práva.