Zabezpečíme komplexné vedenie účtovníctva pre spoločnosti pôsobiace v rôznych podnikateľských odvetviach

Od roku 2006 sa venujeme vedeniu komplexného účtovníctva. Našimi prvými klientmi boli prepravné firmy vykonávajúce medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu tovarov. V súčasnosti sme stabilným partnerom mnohým zahraničným spoločnostiam operujúcim v celosvetovom meradle.

Okrem outsourcingu účtovníctva zabezpečujeme aj externú kontrolu pre tých klientov, u ktorých účtovníctvo vedie ich interný účtovník. Našim klientom poskytujeme pravidelné reporty z účtovníctva, ktoré najviac vyhovujú ich predstavám. Vďaka bohatým skúsenostiam z rôznych oblastí vieme zareagovať na každú situáciu flexibilne a rýchlo.

Výsledkom našej práce je korektne vedené účtovníctvo pri dodržiavaní platnej legislatívy.

Súvisiace služby

  • Podávanie žiadostí o vrátenie zahraničných DPH
  • Konzultácie a účtovný audit
  • Konsolidácia výsledkov prepojených podnikov
  • Zastupovanie na úradoch

Prečo vybrať nás

Prevzatie zodpovednosti

Preberieme 100% zodpovednosť za účtovníctvo vašej firmy. V prípade potreby vás zastúpime na príslušných úradoch.

Priebežná informovanosť

Ak ste nám zverili svoje účtovníctvo, pravidelne vám zasielame reporty o výsledkoch vašej podnikateľskej činnosťi a vy tak máte prehľad o vašom podnikaní.

Otvorená myseľ

Na vaše účtovníctvo sa nedívame len z hľadiska zložitej spleti zákonov, ale aj cez optiku podnikateľa. Na prvý pohľad zložitú účtovnú problematiku vám vieme podať ľudskou rečou.

Ak si ešte stále nie ste istí, či vám vieme byť nápomocní, čítajte ďalej.

Ste malou alebo veľkou spoločnosťou s medzinárodným zázemím. Pôsobíte v rôznych podnikateľských sférach, akými sú medzinárodná kamiónová doprava, nákup a predaj tovaru, IT služby alebo priemysel.

Vašim zámerom je z rôznych dôvodov outsourcing účtovníctva, prípadne potrebujete zabezpečiť len externú kontrolu účtovníctva. Samozrejmosťou pre vás je dostávanie pravidelných výstupov z účtovníctva a vykonávanie priebežných závierok kvôli plánovaniu výsledkov pred koncom roka.

Očakávate návrhy pri vysporiadaní sa s rôznymi špecifickými situáciami a pozitívny prístup pri vzájomnej spolupráci.