GOBBS Consulting k.s. ponúká komplexný servis v oblastiach účtovného, ekonomického a daňového poradenstva. Prenechajte nám svoje starosti s vedením účtovníctva a neplaťte viac než musíte. S nami ušetríte čas aj peniaze.

Sme ako štvorlístok. Šťastím pre tých, ktorí nás objavia.


Precízne, odborne a komplexne vedená účtovná a daňová agenda je základom pre každého úspešného podnikateľa. Mnohé spoločnosti zverujú starostlivosť o túto dôležitú oblasť do rúk spoľahlivého partnera. Rozhodujúce pre úspešnosť podniku to môže byť najmä v tom prípade, keď ide o zahraničného podnikateľa. A práve tu je naše miesto.

V GOBBSe sa vyznáme v zložitej spleti daňových zákonov. S nadšením uplatňujeme naše odborné znalosti a dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd v prospech našich klientov. Ovládame anglický, nemecký, maďarský jazyk a radi pomáhame. Aj oblasť účtovníctva a daní totiž ponúka veľa možností, ako pomáhať ľuďom a firmám.

Ak vaša požiadavka presiahne pole našej pôsobnosti, sme vždy ochotní zapojiť do riešenia problému aj našich lokálnych partnerov a rovnako vieme ponúknuť služby našej medzinárodnej skupiny, s ktorou spolupracujeme. Za jedinú dlhodobo fungujúcu stratégiu považujeme spoluprácu, ktorá napĺňa očakávania oboch partnerov. V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 150 klientom.