A különböző adózási alternatívák nagyban befolyásolják az adófizetés mértékét illetve ütemezését., pl. ki, milyen időpontban, hol (belföldön vagy külföldön), milyen tevékenységet fejt ki, - az adózás szempontjából döntő jelentőségű. Különösen igaz ez azon társaságok, azok munkavállalói, illetve vezetői számára, akik német-magyar viszonylatban alkalmazzák a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

Adótanácsadási szolgáltatásunkat ajánljuk cégalapítást, illetve külföldi fióktelep vagy akár külföldi tevékenység beindítását megelőzően.Nemzetközi tranzakciók esetében különösen fontos a helyes adózási mód megválasztása, mely nemcsak a helyi és a nemzetközi jogszabályokkal van összhangban, hanem lehetőségekhez mérten az ügyfelek számára is a törvényi kereteken belül legoptimálisabb. 

Az EU-n belül is gyakran előfordul, hogy bizonyos tevékenységek Magyarországtól eltérően bejegyzés vagy engedély kötelesek, illetve arra is van gyakorlati példa, hogy a külföldi hatóságok a magyar engedélyeket nem vagy csak felülhitelesítéssel fogadják el. Tipikus példája ennek a hazánkban kiadott munkaerő-kölcsönzési engedély németországi vagy ausztriai használata. További példa a hazaitól eltérő joggyakorlatra a Németországban kötelező építőipari szabadságpénztár (ULAK), illetve az ezen végrehajtásával megbízott SOKA-BAU. Ilyen szabadságpénztár működik Ausztriában is BUAK néven. Ezen hatóságokhoz történő bejelentési kötelezettség, illetve adott tevékenység végzése esetén a bevallások, illetve járulék fizetési kötelezettség elmulasztása súlyos pénzbüntetéssel jár, tehát célszerű már a munka megkezdése előtt tájékozódni ezek működéséről. 

Adótanácsadó kollégáink részséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!