Cégünk megalakulása óta jellemzően olyan magyarországi ügyfeleknek nyújt szolgáltatást, akik német fiókteleppel rendelkeznek, illetve hazánkon kívül más EU tagállamban is tevékenykednek. A gazdasági tevékenységet kiszolgáló számviteli szolgáltató tevékenységünk célja, feladata az ügyfeleinket abban segíteni, hogy a fióktelep könyvelésének beintegrálásával minél megbízhatóbb képet kapjanak a vállalkozásaik működéséről. Különösen fontos a kettős adózástatást elkerülő egyezmények, rendelkezések alkalmazása mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági adó vonatkozásában.

Tanácsadó irodánk Adó részlege az alábbi szolgáltatásokat nyújtja megbízóink részére:

 • Gazdasági társaságok teljes körű könyvelése
 • Külföldi cégek, cégcsoportok magyarországi fióktelepének könyvelése
 • Éves, illetve évközi beszámoló készítése, igény szerint, német nyelven is
 • Adóbevallások elkészítése és NAV felé továbbítása /áfa, kifizetések és juttatások adókról, járulékokról, helyi adók/
 • Jogszabály által előírt szabályzatok elkészítése, aktualizálása
 • Végelszámolási időszak könyvvitele, adózási feladatai

Munkánk során kiemelt felelősséggel és bizalommal járunk el, figyelembe véve ügyfeleink gazdasági és személyes körülményeit. Ügyfeleinket, független és kompetens tanácsadóként képviseljük minden adó- és gazdasági kérdésben azzal a céllal, hogy elősegítsük, támogassuk gazdasági sikereiket.

 

 

Különösen a külföldi fiókteleppel, illetve kirendeltséggel rendelkező társaságok számára fontos, hogy olyan adótanácsadó irodát bízzon meg a dolgozói bérszámfejtéssel, amelynek rutinja és a folyamatos jogszabálykövetés mellett kellő szakértelme legyen a kettős adóztatást elkerülő egyezmény alkalmazásában. Enélkül ugyanis egy revízió során nem várt kellemetlen meglepetésnek teszi ki magát egy cégvezető.

Irodánk teljeskörűen vállalja ügyfeleink bérszámfejtését, mely többek között az alábbi részfeladatokat tartalmazza: 

 • Bérszámfejtés /munkabér, és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése/ együttműködve a fióktelep dolgozóinak bérszámfejtőivel szükség szerint a német számfejtés adatainak átvétele
 • Letiltások kezelése
 • Szabadság nyilvántartása
 • Havi bevallások elkészítése és beküldése a NAV illetve OEP felé
 • Havi összesítők elkészítése és átadása a könyvelésnek  /kérésre költséghelyre is/
 • Belépő-kilépő dolgozók bejelentése az illetékes hatóságok felé
 • A munkavállaló munkaviszonyának megszűnése esetén a munkaviszony igazolására szolgáló igazolások, dokumentumok elkészítése
 • Éves bevallások az adó- és tb-hatóságok részére
 • Éves igazolások kiadása a munkavállalók részére
 • Munkavállalók részére igény esetén az éves személyi jövedelemadó bevallás elkészítése igény esetén /német is/
 • Statisztikai jelentések elkészítése, beküldése
 • Statisztikai létszám nyilvántartása /hazai-fióktelep bontásban, állománycsoportonként is/
 • Havi riportok készítése (költséghelyenként is)
 • Jövedelemigazolások elkészítése, nyomtatványok kitöltése
 • Kérésre képviselet az OEP, NAV és egyéb szervek előtt ellenőrzés alkalmával
 • TB kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetén teljes körű TB ügyintézés, tb-ellátások jogosultságának megállapítása és elszámolása, adatszolgáltatás elkészítése és benyújtása az illetékes hatóság felé
 • Kifizetőhellyel nem rendelkezőknél a társadalombiztosítási pénzbeli ellátások folyósításához szükséges igazolások készítése és  megküldése az illetékes szervek felé

A különböző adózási alternatívák nagyban befolyásolják az adófizetés mértékét illetve ütemezését., pl. ki, milyen időpontban, hol (belföldön vagy külföldön), milyen tevékenységet fejt ki, - az adózás szempontjából döntő jelentőségű. Különösen igaz ez azon társaságok, azok munkavállalói, illetve vezetői számára, akik német-magyar viszonylatban alkalmazzák a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

Adótanácsadási szolgáltatásunkat ajánljuk cégalapítást, illetve külföldi fióktelep vagy akár külföldi tevékenység beindítását megelőzően.Nemzetközi tranzakciók esetében különösen fontos a helyes adózási mód megválasztása, mely nemcsak a helyi és a nemzetközi jogszabályokkal van összhangban, hanem lehetőségekhez mérten az ügyfelek számára is a törvényi kereteken belül legoptimálisabb. 

Az EU-n belül is gyakran előfordul, hogy bizonyos tevékenységek Magyarországtól eltérően bejegyzés vagy engedély kötelesek, illetve arra is van gyakorlati példa, hogy a külföldi hatóságok a magyar engedélyeket nem vagy csak felülhitelesítéssel fogadják el. Tipikus példája ennek a hazánkban kiadott munkaerő-kölcsönzési engedély németországi vagy ausztriai használata. További példa a hazaitól eltérő joggyakorlatra a Németországban kötelező építőipari szabadságpénztár (ULAK), illetve az ezen végrehajtásával megbízott SOKA-BAU. Ilyen szabadságpénztár működik Ausztriában is BUAK néven. Ezen hatóságokhoz történő bejelentési kötelezettség, illetve adott tevékenység végzése esetén a bevallások, illetve járulék fizetési kötelezettség elmulasztása súlyos pénzbüntetéssel jár, tehát célszerű már a munka megkezdése előtt tájékozódni ezek működéséről. 

Adótanácsadó kollégáink részséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!

Számviteli szolgáltató tevékenységünk közé tartozik többek között a bejövő és kimenőszámlák, banki és pénztári bizonylatok könyvelése, tárgyi eszköz analitika vezetése, az egyéb követelések, kötelezettségek könyvelése, egyeztetése, ÁFA bevallások és ÁFA összesítő nyilatkozatok, az egyéb havi, negyedéves, éves adóbevallások készítése, speciális esetek kezelése /külföldi jövedelmek, hazai jövedelmek/, társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai, bevallások, statisztika adatszolgáltatások.

Megbízóink részére törekszünk a folyamatos tájékoztatás mellett egyéb, a megbízóink alaptevékenységéhez kapcsolódó információk gyors továbbítására, adózási kérdések megválaszolásában is igény szerint segítséget nyújtunk.

Az éves zárás feladatainak elvégzése során összeállítjuk a társaság éves komplett éves beszámolóját, egyeztetjük a fióktelep beszámolónak adataival, közvetlen on-line kapcsolat révén – biztosítva ezzel a teljes körű egyeztetést, valamint elkészítjük a társasági adóbevallást, - iparűzési adóbevallást és  a kamarai bevallást is.

Természetesen e mellett aktívan részt veszünk igény szerint a cég könyvvizsgálatában is, célunk segíteni a hatékonyabb és gyorsabb könyvvizsgálati, zárási folyamatot.

Az újonnan alakult vállalkozások számára közreműködünk, illetve elkészítjük a törvény által előírt számviteli szabályzatokat, mint a számviteli politikát, a pénzkezelési,- értékelési,- leltározási, selejtezési szabályzatot illetve segítjük az ügyfeleink részére átlátható információt nyújtó számlarend kialakítását.

Vállaljuk az eltérő üzleti éves cégek teljes körű számviteli, adózási feladatainak elvégzését, az eltérő üzleti éves beszámoló elkészítését is.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről és működése eredményéről. Ilyen állásfoglalás nélkül a beszámoló nyilvánosságra hozott, illetve közzétett adatai a hitelezők, a befektetők, a piac számára, de még a tulajdonos számára sem megnyugtatóak. Az információk megbízhatóságát, hitelességét, a törvényekben meghatározott tartalmát a független könyvvizsgálók által elvégzett könyvvizsgálat és a könyvvizsgálat során kialakított állásfoglalás alapozza meg.

Mikor kötelező a könyvvizsgálat?
A számviteli törvény minden vállalkozó számára kötelezően előírja a könyvvizsgálatot, de értékhatártól függően felmentést ad a kötelezettség alól.
Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió forintot, és a megelőző két évben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50 főt.

A felmentést azonban bizonyos szervezetek nem alkalmazhatják, és az a vállalkozó sem, akinek a tárgyévi üzleti év mérlegforduló napján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van.

A GOBBS Adótanácsadó Kft. mind német, mind magyar oldalon partnervállalkozása révén e szolgáltatás igénybevételéhez is készségesen ügyfelei rendelkezésére áll. Kérjük keressék illetékes kollégáinkat!