W ramach prowadzenia księgowości oferujemy kompleksowy pakiet usług dostosowany do potrzeb Państwa firmy na terenie kraju i poza nim.

Bezpieczeństwo Państwa danych oraz archiwizowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami są dla nas oczywistością.

Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji oraz odpowiedniego oprogramowania umożliwia również obsługę na odległość. Dla naszych zagranicznych Klientów oferujemy specjalne rozwiązania mające na celu zorganizowanie prowadzenia księgowości w sposób optymalny i jak najmniej skomplikowamy.

W ramach księgowości finansowej oferujemy Państwu następujący zakres usług:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatników podatku towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji,
  • prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce,
  • rozliczanie transakcji międzynarodowych, w tym Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw Towarów i Usług, a także import i eksport,
  • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych i walutowych,
  • sporządzanie mięsięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacji,
  • reprezentowania Klienta przed instytucjami państwowymi.